Tietosuoja / Yksityisyydensuoja

Ifolor Oy, Kerava (Suomi)

Kiitos, kun valitsit Ifolorin. Asiakastyytyväisyys on päällimmäinen tavoitteemme. Alla on Ifolorin yksityisyydensuojaseloste, joka on laadittu, jotta voit varmistua siitä, että Ifolor käsittelee valokuviasi ja henkilötietojasi asianmukaisesti.

Tämä asiakirja kuvaa, mitä henkilötietoja (eli tietoja, jotka liittyvät tiettyihin henkilöihin tai joiden avulla voi tunnistaa tietyn henkilön) Ifolor kerää, kun asiakas vierailee Ifolorin verkkosivustoilla ja asiakkaan tilausten yhteydessä, sekä miten näitä henkilötietoja käsitellään ja käytetään. Tässä asiakirjassa selostetaan myös, miten Ifolor käyttää evästeitä (cookies).

Henkilötietojen kerääminen

Aina kun käyttäjä vierailee Ifolorin verkkosivustolla, Ifolorin palvelemille tallentuu tilapäisiä tietoja vierailuun liittyen ja tietoja, jotka ovat tarpeen käyttöliittymien toiminnalle ja käyttäjän pyyntöjen käsittelemiseksi. Nämä tiedot liittyvät käyttäjän tietokoneen yhteysosoitteeseen (IP-osoite), niihin alisivuihin, joilla käyttäjä vierailee, vierailun päivämäärään ja kestoon, ja käyttäjän käyttämään päätelaitteeseen, käyttöjärjestelmään ja verkkoselaimeen sekä siihen verkkosivustoon tai muuhun lähtöpisteeseen, josta käyttäjä siirtyi Ifolorin verkkosivustolle.

Tämän lisäksi Ifolor käsittelee ainoastaan sellaisia tietoja, jotka käyttäjä ilmoittaa rekisteröitymisen, tilauksen tekemisen tai pyynnön esittämisen yhteydessä, sekä asiakkaan kuvatietoja ja muita tietoja, joita asiakas lähettää Ifolorille tilausten käsittelemistä varten. Ifolorilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta ilmoittaa tästä tietojen käsittelystä viranomaisille.

Ifolor kerää ja käsittelee ainoastaan sellaista tietoa, jota tarvitaan asiakkaan tilauksen ammattimaista käsittelyä ja asiakassuhteen ylläpitoa.

Yllä mainitun lisäksi Ifolor käsittelee anonyymejä tietoja siitä, kuinka verkkosivustolla vierailevat käyttäjät käyttävät Ifolorin käyttöliittymiä. Tämä auttaa Ifoloria parantamaan palvelujaan ja verkkosivuston toiminnallisuuksia ja sopeuttamaan niitä asiakkaiden tarpeisiin.

Henkilötietojen käyttö ja luovutus

Ifolor käsittelee tietoja luottamuksellisesti eikä luovuta niitä ulkopuolisille käsittelijöille. Ifolor varaa kuitenkin oikeuden siirtää tiedot kolmansien tahojen käsiteltäviksi Sveitsissä tai EU:n jäsenvaltioissa, mikäli se on tarpeen asiakkaan tilauksen käsittelemisen toteuttamiseksi. Tällaisessa tapauksessa asianmukainen tietosuojan taso varmistetaan noudattamalla soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä Sveitsissä, EU:ssa ja kussakin asianomaisessa valtiossa, ja solmimalla tätä vastaavia sopimuksia Ifolorin toimittajien kanssa.

Asiakkaan kuvatiedot hävitetään automaattisesti viimeistään 30 päivän kuluttua tilauksen täyttämisestä.

Sosiaalinen media

Asiakas voi lähettää Ifolorin käsiteltäväksi kuvatietoja paitsi omalta päätelaitteeltaan myös internet-palvelujen kuten Facebookin, OneDriven ja Picasan välityksellä. Toimimalla näin asiakas ei anna Ifolorin pääsyä asiakkaan näihin palveluihin liittyviin sisäänkirjautumistietoihin tai muihin näihin palveluihin ladattuihin tietoihin. Ifolorin tilausohjelmalla on pääsy ainoastaan asiakkaan jakamaan tietoon ja kuviin ja/tai asiakkaan julkiseen profiiliin. Kyseisistä palveluista on saatavilla yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, mihin tietoihin ne antavat pääsyn. Kehotamme tutustumaan myös näiden palveluiden tietosuojaselosteisiin.

Evästeet

Ifolor pyrkii suunnittelemaan verkkosivustonsa niin käyttäjäystävälliseksi ja tehokkaaksi kuin mahdollista. Tämän saavuttamiseksi Ifolor käyttää evästeitä (cookies) ja Flash Local Shared Objects -objekteja (LSO-objekti). Käyttäjä voi itse valita voiko Ifolorin ohjelmisto ladata evästeitä käyttäjän tietokoneelle. Käyttäjä voi säätää verkkoselaimensa asetuksia niin, että evästeitä ei hyväksytä tai että evästeitä hyväksytään ainoastaan tietyiltä verkkosivustoilta tai ainoastaan ilmoituksen jälkeen. Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että tiettyjen Ifolorin verkkosivuston toiminnallisuuksien käyttö saattaa estyä tai olla rajattua mikäli käyttäjä estää evästeet Ifolorin verkkosivustolta. Käyttömukavuuden varmistamiseksi suosittelemme, että verkkoselain asetetaan hyväksymään evästeet. Lisätietoja evästeistä ja asetusvaihtoehdoista on saatavissa täältä: Evästeseloste.

Verkkoanalyysi

Ifolor pyrkii suunnittelemaan tarjoamansa verkkosivustokokemuksen niin käyttäjäystävälliseksi ja tehokkaaksi kuin mahdollista. Tämän saavuttamiseksi Ifolor käyttää verkkoanalyysipalveluita sen selvittämiseksi, kuinka monta käyttäjää vierailee Ifolorin verkkosivustoilla, kuinka usein ja millä tavoin. Ifolor ei käytä tätä ohjelmistoa henkilötietojen tai yksilöllisten IP-osoitteiden keräämiseksi. Tietoja käytetään ainoastaan anonyymisti ja yhteenvetomuodossa tilastointitarkoituksia varten sekä verkkosivuston kehittämiseksi.

Käyttäjä voi kieltää tällaisten tietojen keräämisen vierailustaan. Lisätietoja on saatavissa täältä: Verkkoanalyysi.

Tietoturvallisuus ja viestintä

Ifolor on kerättyjen henkilötietojen rekisterinpitäjä. Ifolorin asiakkaan henkilötietoja sisältävä tietokanta on jatkuvasti suojattu asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimilla sen häviämisen ja väärinkäytön estämiseksi. Sitä säilytetään turvallisessa ympäristössä, johon yleisöllä ei ole pääsyä.

Vaikka asiakkaan henkilötietoja siirretään tietyissä tilanteissa, esimerkiksi sisäänkirjautumisen ja maksuprosessin yhteydessä, ne on salattu käyttäen niin sanottua Secure Socket Layer (SSL) -teknologiaa. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaan tietokoneen ja Ifolorin palvelimen väliseen viestintään sovelletaan johtavaa salausmenetelmää, edellyttäen että asiakkaan verkkoselain tukee SSL (https) -teknologiaa.

Tiedot ja niiden oikaisu

Ifolor toimittaa asiakkaalle tämän kirjallisesta pyynnöstä tiedot niistä henkilötiedoista, jotka Ifolor on tallentanut asiakkaasta.

Mikäli Ifolor epäilee sille toimitettujen tietojen oikeellisuutta, tarkistaa Ifolor niiden oikeellisuuden. Mikäli asiakas huomaa, että Ifolorin käsittelemät tiedot eivät ole oikeita tai eivät enää ajantasaisia, asiakkaalla on oikeus pyytää Ifoloria korjaamaan tätä koskevat tiedot välittömästi ja veloituksetta.

Asiakkaalle on oikeus ilmoittaa kirjallisesti Ifolorille milloin tahansa, että asiakas haluaa kieltää tämän henkilötietojen käsittelyn jatkamisen; tämä kuitenkin sillä rajoituksella, että Ifolorilla säilyy oikeus käsitellä tietoja sikäli kuin tarpeellista (esim. laskutustietoja).

Ifolor varaa oikeuden pyytää asiakasta tunnistautumaan asianmukaisesti ennen yllämainittujen pyyntöjen käsittelemistä.

Pyydämme osoittamaan tällaiset pyynnöt yksinomaan seuraavaan osoitteeseen – tämä nopeuttaa asian käsittelyä:

Ifolor Oy,
Rekisterinpitäjä
Posliinitehtaankatu 1,
04260 Kerava, Finland

Kerava, kesäkuu 2014