• Tietosuojaseloste

  Ifolor Oy, Kerava (Suomi)

  Tiivistelmä

  Ifolorin tietosuojaseloste on laadittu, jotta voit varmistua siitä, että Ifolor käsittelee valokuviasi ja henkilötietojasi asianmukaisesti. Kukin asiakas on tietosuoja-asetuksessa määritetty rekisteröity.

  Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Ifolorin palveluita.

  Tämä asiakirja kuvaa, mitä henkilötietoja (eli tietoja, jotka liittyvät tiettyihin henkilöihin tai joiden avulla voi tunnistaa tietyn henkilön) Ifolor kerää, kun asiakas vierailee Ifolorin verkkosivuilla ja asiakkaan tilausten yhteydessä, sekä miten näitä henkilötietoja käsitellään ja käytetään. Tässä asiakirjassa selostetaan myös, miten Ifolor käyttää evästeitä (cookies).

  Käytämme tietoja:

  • Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen
  • Asiakaspalvelun ja markkinoinnin parantamiseen
  • Verkkokaupan kehittämiseen

  Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

  Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

  Ifolor Oy (Y-tunnus 0871712-9)
  Posliinitehtaankatu 1,
  04260 Kerava

  Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää:

  sähköpostitse tietosuojavastaava@ifolor.fi tai

  Ifolor Oy
  Tietosuojavastaava
  Posliinitehtaankatu 1,
  04260 Kerava

  Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

  Ifolor kerää ja käsittelee ainoastaan sellaista tietoa, jota tarvitaan asiakkaan tilauksen ammattimaista käsittelyä ja asiakassuhteen ylläpitoa varten.

  Käyttäjän itsensä antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot

  • Tunnistamistiedot, kuten nimi
  • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja vapaavalintaisena puhelinnumero, joka voidaan luovuttaa myös Postille saapumisilmoitusta varten.
  • Maksutiedot, kuten laskutustiedot.
   • Luottokortin tietoja emme tallenna täydellisenä
  • Asiakkaan suostumuksella sijaintitiedot, joita käytetään toimitusajan arviointiin
  • Asiakkaan suostumuksella syntymäpäivätiedot, joita voidaan käyttää kohdennettuun markkinointiin.
  • Tilinumero (vain tilanteissa, joissa asiakkaalle palautetaan rahaa tilille)

  Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot

  • Ostohistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
  • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
  • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot, kuten IP-osoite

  Mihin henkilötietojani käytetään?

  Henkilötietoja käytetään

  • Tilausten käsittelyyn ja toimitukseen
  • Asiakkuuden ylläpitämiseen
  • Asiakaskokemuksen parantamiseen
  • Ifolorin toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
  • Tilastollisiin tarkoituksiin
  • Kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
  • Väärinkäytösten estämiseen
  • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

  Ifolor käsittelee tietoja luottamuksellisesti eikä luovuta niitä ulkopuolisille käsittelijöille. Ifolor varaa kuitenkin oikeuden siirtää tiedot kolmansien tahojen käsiteltäviksi Sveitsissä tai EU:n jäsenvaltioissa, mikäli se on tarpeen asiakkaan tilauksen käsittelemisen toteuttamiseksi. Tällaisessa tapauksessa asianmukainen tietosuojan taso varmistetaan noudattamalla yleistä tietosuoja-asetusta, ja solmimalla tätä vastaavia sopimuksia Ifolorin toimittajien kanssa.

  Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

   Ifolorin asiakkaan henkilötietoja sisältävä tietokanta on jatkuvasti suojattu asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimilla sen häviämisen ja väärinkäytön estämiseksi. Sitä säilytetään turvallisessa ympäristössä, johon yleisöllä ei ole pääsyä. Konesalit ja verkkokaupan järjestelmien tekninen sekä prosessien tietoturva ovat erittäin korkealla tasolla. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

  Asiakkaan henkilötietoja siirrettäessä, esimerkiksi sisäänkirjautumisen ja maksuprosessin yhteydessä, ne on salattu käyttäen Secure Socket Layer (SSL) -teknologiaa. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaan tietokoneen ja Ifolorin palvelimen väliseen viestintään sovelletaan johtavaa salausmenetelmää, edellyttäen että asiakkaan verkkoselain tukee SSL (https)-teknologiaa.

  Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon konsolidointi ja anonymisointi, jos se vain on mahdollista. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

  Kuka käsittelee henkilötietojani?

  Asiakkaan henkilötietoihin on pääsy Ifolor Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti.

  Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita ja alihankkijoita, jolloin joissakin tapauksissa tietoja voidaan siirtää myös kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

  Sähköisen maksuprossessin käsittelee sertifioitu maksupalveluntarjoaja Datatrans AG Zurich. Maksutiedot välittyvät suoraan maksupalvelutarjoajalle ja tallennetaan siellä maksun käsittelyä ja mahdollisia hyvityksiä varten rajoitetun ajan. Ei koske laskulla maksamista.

  Verkkomaksupalvelun tarjoaa Paytrail Oyj (y-tunnus 2552865-3), Innova 2, Lutakonaukio 7, FI-40100 Jyväskylä. Paytrailin rekisteriin tallennetaan maksutapahtuman luonnissa seuraavat tiedot:

  • Maksutapa 
  • Maksuajankohta 
  • IP-osoite 
  • Tilinumero

  Paytrailin tietosuojaseloste: https://www.paytrail.com/tietosuojaseloste-paytrailin-maksupalvelu.

  Sähköpostiosoitteesi ja muut uutiskirjeen lähettämiseen tarvittavat henkilötiedot voidaan luovuttaa Selligentille, yritykselle, joka on uutiskirjeemme tekninen toimittaja.

  Käytämme Selligentia lähettämään sinulle myös muita sähköpostiviestejä. Siksi Selligent voi vastaanottaa henkilötietojasi osana nykyistä tilaustenkäsittelyprosessiamme. Tietoja säilytetään siellä niin kauan kuin on muuten laillista säilyttää niitä tässä tietosuojailmoituksessa asetettuihin tarkoituksiin, ts. erityisesti kanssasi tehtyihin sopimussuhteisiin tai mainosviestintään.

  Sovellettava Selligent-tietosuojakäytäntö löytyy osoitteesta https://www.selligent.com/privacy-policy-europe/.

  Ymmärtääksemme asiakkaidemme tarpeita paremmin ja pystyäksemme vastaamaan niihin, käytämme osana tilausten käsittelyä Surveypal Oy:n, Kauppakatu 3 B 25, 33200 Tampere, Suomi ("Surveypal") verkkokyselytyökalua, joka kerää ja tallentaa tietoja automaattisesti. Surveypal käyttää keräämäänsä tietoa luodakseen meille anonymisoituja raportteja verkkokyselystä.

  Verkkokyselyjemme käyttö ja tietojen antaminen on aina vapaaehtoista. Surveypalin nykyiset tietosuojasäännökset löytyvät osoitteesta https://surveypal.fi/rekisteriseloste/

  Tietojen hallinnasta vastuussa oleva yritys:

  Ifolor Oy (Y-tunnus 0871712-9)
  Posliinitehtaankatu 1,
  04260 Kerava

  Kuinka kauan tietojani säilytetään?

  Säilytämme henkilökohtaisia tietoja ja kuvatiedostoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

  Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Ifolorin järjestelmistä eikä enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

  Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

  • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei.
  • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme.
  • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen verkkokaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi.

  Asiakkaan kuvatiedot hävitetään automaattisesti viimeistään 30 päivän kuluttua tilauksen toimittamisesta.

  Minkälaisia oikeuksia minulla on?

  Asiakkaana sinulla on oikeus:

  • saada kirjallisesta pyynnöstä tiedot niistä henkilötiedoista, jotka Ifolor on tallentanut sinusta.
  • pyytää ifoloria korjaamaan itseäsi koskevat virheelliset henkilötiedot.
  • ilmoittaa kirjallisesti Ifolorille milloin tahansa, että haluat kieltää henkilötietojesi käsittelyn jatkamisen; tämä kuitenkin sillä rajoituksella, että Ifolorilla säilyy oikeus käsitellä tietoja sikäli kuin tarpeellista (esim. laskutustietoja).

  Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

  Voit tehdä oikeuksien käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Ifolor varaa oikeuden pyytää asiakasta tunnistautumaan asianmukaisesti ennen yllämainittujen pyyntöjen käsittelemistä.

  Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

  Kuinka saan tiedon itsestäni järjestelmään tallennetuista tiedoista?

  Voit pyytää järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä sähköpostitse: tietosuojavastaava@ifolor.fi. Käsittelemme pyynnöt 30 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

  Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?

  Ifolor Oy on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa keräämiseen ja käyttöön.

  Voit itse päättää sinulle kohdistetusta markkinoinnista ja ottaa tai olla ottamatta vastaan erilaisia markkinointiviestejä. Jos et halua meiltä markkinointia, ilmoita siitä asiakaspalveluumme. Uutiskirjeiden tilauksen voit helposti lopettaa klikkaamalla linkkiä uutiskirjeessä.

  Mitä tietoja siirtyy Ifolorille, kun lataan kuviani muista internetpalveluista kuten Facebookista?

  Voit ladata Ifolorin käsiteltäväksi kuvatietoja paitsi omalta päätelaitteeltasi myös internet-palvelujen kuten Facebookin, OneDriven, Dropboxin ja Flickrin välityksellä. Tällöin et kuitenkaan anna Ifolorille pääsyä näihin palveluihin liittyviin sisäänkirjautumistietoihin tai muihin näihin palveluihin ladattuihin tietoihin. Ifolorin tilausohjelmalla on pääsy ainoastaan asiakkaan jakamaan tietoon ja kuviin ja/tai asiakkaan julkiseen profiiliin. Kyseisistä palveluista on saatavilla yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, mihin tietoihin ne antavat pääsyn. Kehotamme tutustumaan myös näiden palveluiden tietosuojaselosteisiin.

  Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

  Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa tutkimus-,analyysi- ja personointitarkoituksissa. Voimme luovuttaa ostokäyttäytymis- ja selaustietoja kumppaneille, jotta voimme tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia. Tutkimus-, analyysi- ja personointitarkoituksiin käytettyä tietoa käsitellään ilman tunnisteita tai aliaksilla. Vain me voimme yhdistää käytetyn, aliaksella varustetun tiedon nimeesi.

  Asiakas voi rajata tietojen luovuttamista markkinointitarkoituksiin olemalla yhteydessä asiakaspalveluun.

  Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

  Käytetäänkö verkkokaupan sivuilla evästeitä ja mitä ne ovat?

  Ifolor pyrkii suunnittelemaan verkkosivunsa niin käyttäjäystävälliseksi ja tehokkaaksi kuin mahdollista. Tämän saavuttamiseksi Ifolor käyttää evästeitä (cookies) ja Flash Local Shared Objects -objekteja (LSO-objekti). Voit itse valita voiko Ifolorin ohjelmat ladata evästeitä tietokoneellesi. Käyttäjä voi säätää verkkoselaimensa asetuksia niin, että evästeitä ei hyväksytä tai että evästeitä hyväksytään ainoastaan tietyiltä verkkosivuilta tai ainoastaan ilmoituksen jälkeen. Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että tiettyjen Ifolorin verkkosivujen toiminnallisuuksien käyttö saattaa estyä tai olla rajattua mikäli käyttäjä estää evästeet Ifolorin verkkosivuilta. Käyttömukavuuden varmistamiseksi suosittelemme, että verkkoselain asetetaan hyväksymään evästeet. Palvelimen asettamat evästeet säilyvät selaimessa 30 päivää.

  Analytiikan ja markkinoinnin kohdentamiseen käyttämämme evästeet auttavat meitä ymmärtämään paremmin asiakkaiden käyttäytymistä ja kertovat meille mitkä tuotteet ja toiminnot asiakkaitamme kiinnostavat. Hyödynnämme Adformia, Bingiä, Facebookia, Googlea, LindedIniä ja Performissionia sivustomme käyttöön, trendeihin ja myyntiin liittyvässä analytiikassa ja suostumuksellasi myös markkinoinnin kohdentamiseen.

  Google Tag Manager

  Tämä verkkosivusto käyttää Google Tag Manageria. Tag Manager itse (joka toteuttaa tunnisteet) on verkkotunnus ilman evästeitä, joka ei kerää henkilökohtaisia tietoja. Työkalu varmistaa muiden tunnisteiden, jotka itse mahdollisesti keräävät tietoja, aktivoinnin. 

  Google Tag Manager ei pääse näihin tietoihin. Jos deaktivointi suoritetaan verkkotunnuksen tai evästetasolla, tämä on voimassa kaikissa Google Tag Managerin kanssa käyttöön otetuissa seurantatageissa.

  VWO

  Parantaaksemme tarjontaamme/tarjouksia netissä, teemme säännöllisesti A / B- ja monimuuttujatestejä verkkosivustollamme. Testien aikana keräämme tietoja kävijöiden osumista ja vuorovaikutuksesta online-tarjontaamme. Tiedot tallennetaan anonyymisti ja arvioidaan tilastollisiin tarkoituksiin. Käsittelemme tietoja käyttämällä Visual Website Optimizer ("VWO") -tekniikkaa, jota ylläpitää Wingfy (14. kerros, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, Intia).

  Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle, jossa käytetään evästeitä analyysitarkoituksiin, on GDPR:n 6(1)(a) artikla, johon rekisteröity on antanut suostumuksensa.

  Käsittelyä varten selaimesi kerää, arvioi ja välittää tietoja vierailusi aikana. Tiedot kerätään Java-komentosarjan ja evästeiden kautta. Seuraavat tiedot kerätään nimettömästi ja käsitellään tilastollisiin tarkoituksiin:

  • käytetty selain 
  • nähtyjen sivujen määrä 
  • käyntien määrä 
  • vierailun järjestys 
  • vierailun kesto 
  • vuorovaikutteiset toimet, kuten ostoskorin täyttäminen tai tyhjentäminen 
  • yksittäisten verkkosivustojen käytön tallentaminen (paitsi esimerkiksi maksuprosessissa ja rekisteröinnissä) 
  • suoritetut maksutapahtumat 
  • jne.

  VWO käyttää IP-osoitettasi maantieteellisen sijainnin määrittämiseen (sijaintisi alueelliset tiedot). IP-osoitteesi poistetaan välittömästi maantieteellisen sijainnin määrityksen jälkeen.

  Alla on lueteltu VWO:n asettamat evästeet käyttöaikoineen:

  • istuntoeväste (istunnon tunnistamiseen ja kestoon: yksi istunto eli kunnes selain on suljettu) 
  • pitkäaikainen eväste (palaavien vierailijoiden tunnistamiseksi salanimellä: 10 vuotta) 
  • opt-out -eväste (seurannan vastustamista varten: 10000 päivää)

  Jos et suostu käytön mittaamisen tallennukseen ja arviointiin vierailusi aikana, voit vastustaa sitä napsauttamalla seuraavaa linkkiä: https://vwo.com/opt-out/ Linkin avulla voit tallentaa ns. opt-out-evästeen selaimeesi. Sitä käytetään estämään palvelua asettamasta evästeitä käytön analysoimiseksi ja keräämästä istuntotietoja. Huomaa: Jos poistat evästeesi, myös opt-out-eväste poistetaan ja sinun on ehkä aktivoitava se uudelleen.

  Sovellettava VWO:n tietosuojakäytäntö löytyy osoitteesta https://vwo.com/privacy-policy/.

  LinkedIn Insight Tag

  LinkedIn Insight Tag on kevyt JavaScript-tunniste, joka on lisätty verkkosivustollemme LinkedIn-kampanjaraportoinnin mahdollistamiseksi ja kampanjoidemme optimoimiseksi.

  LinkedIn Insight -tunniste luo vierailijan LinkedIn-selaimeen yksilöllisen evästeen, joka mahdollistaa seuraavien tietojen keräämisen:

  • IP-osoite 
  • aikaleima 
  • sivutapahtumat (esim. sivun näyttökerrat).

  LinkedIn ei jaa käyttäjien henkilötietoja Ifolorille. Se tarjoaa ainoastaan raportteja verkkosivustomme vierailuista ja mainosten tehokkuudesta. Näissä raporteissa käyttäjiä ei yksilöidä missään vaiheessa. LinkedIn-käyttäjät voivat hallita tietojensa käyttöä mainostarkoituksiin tilinsä asetusten avulla. Rekisterinpitäjä on LinkedIn Ireland Unlimited Company Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlanti.

  Tämän prosessin oikeusperuste on rekisteröidyn suostumus yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan sekä 7 artiklan mukaan. Voit vastustaa käsittelyä napsauttamalla seuraavaa linkkiä https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

  LinkedIn yksityisyyden suoja: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

  Pinterest-Tag

  Verkkosivuillamme käytetään Pinterest Inc. -yhtiön "Pinterest-tunnistetta", 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA. Sen avulla voimme varmistaa, että Pinterest-mainoksia näytetään vain niille Pinterest-käyttäjille, jotka ovat jo osoittaneet kiinnostusta tarjouksiamme kohtaan, ja että ne vastaavat myös käyttäjän potentiaalista kiinnostusta. Tiedot auttavat meitä mittaamaan kyseisen kampanjan tulosta. Sitä käytetään tilastointiin ja markkinatutkimuksiin auttamaan kampanjoiden optimointia. Jos kirjaudut Pinterest-tilillesi käydessäsi verkkosivustollamme tai jos vierailet verkkosivustollamme ollessasi vielä kirjautuneena sisään, Pinterest voi tallentaa ja käsitellä tietojasi. Pinterest pystyy yhdistämään tiedot Pinterest-tiliisi ja käyttämään niitä mainostarkoituksiin.

  Tätä varten selaimesi kerää, arvioi ja välittää tietoja aina, kun vierailet sivustollamme. Tiedot kerätään Java-komentosarjan ja evästeiden kautta. Seuraavat tiedot kerätään nimettömästi ja käsitellään tilastollisiin tarkoituksiin:

  • Käytetty selain 
  • Käyttöjärjestelmä 
  • Vierailun aika 
  • Kampanjan tyyppi ja sisältö 
  • Reagointi vastaavaan kampanjaan (esim. tapahtuma tai uutiskirjeen rekisteröinti) 
  • jne.

  Jos sinut ohjataan Pinterestin koodilla online-tarjouksiimme, tallennamme tietokoneellesi evästeen, joka on JavaScript-koodin kautta vuorovaikutuksessa Pinterestin toteuttaman "Tagin" kanssa. Evästeet raukeavat 180 päivän kuluttua, eikä niitä käytetä henkilökohtaiseen tunnistamiseen.

  Voit vastustaa tietojenkäsittelyä milloin tahansa osoitteessa https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data, joko poistamalla asetukset käytöstä Pinterest-tilisi henkilökohtaistaminen-kohdassa tai valitsemalla selaimestasi "älä seuraa".

  Pääset Pinterestin nykyiseen tietosuojakäytäntöön osoitteessa https://policy.pinterest.com/fi/privacy-policy.

  Leadoo

  Käytämme Leadoon käyttäjänseurantaa seurataksemme miten käyttäjämme liikkuvat nettisivuillamme ja yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin, joita kerätään esim. chat-interaktioiden kautta. Tiedot kerätään niin, ettei yksittäistä käyttäjää voida tunnistaa.

  Leadoo käyttää etag-seurantaa joka eroaa evästepohjaisesta seurannasta, yhdistäen useamman käyttäjäistunnon tiedot yhteen. Tarkista Leadoo Marketing Technologies Oyn tietosuojakäytäntö (https://leadoo.com/privacy-policy/) tietääksesi enemmän siitä mitä järjestelmässä seurataan. GDPR-mielessä ifolor toimii kontrollerina ja Leadoo datan käsittelijänä.

  Mikäli et halua että sinua seurataan, klikkaa tästä .

  Lisätietoja evästeistä ja asetusvaihtoehdoista on saatavissa täältä.

  Käytetäänkö verkkokaupan sivuilla ja tilausohjelmissa analyysipalveluita?

  Ifolor pyrkii suunnittelemaan tarjoamansa verkkosivukokemuksen niin käyttäjäystävälliseksi ja tehokkaaksi kuin mahdollista. Tämän saavuttamiseksi Ifolor käyttää verkkoanalyysipalveluita sen selvittämiseksi, kuinka monta käyttäjää vierailee Ifolorin verkkosivustoilla, kuinka usein ja millä tavoin. Ifolor ei käytä tätä ohjelmistoa henkilötietojen tai yksilöllisten IP-osoitteiden keräämiseksi. Tietoja käytetään ainoastaan anonyymisti ja yhteenvetomuodossa tilastointitarkoituksia varten sekä verkkosivujen kehittämiseksi.

  Webtrekk

  Ifolor käyttää verkkosivuston analyysiä ja kehittämistä varten Webtrekk-verkkoanalyysipalvelua (Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Germany). Palvelu kerää ja tallentaa verkkosivuston kävijätietoja sekä luo anonyymejä kävijäprofiilieja. Webtrekk käyttää tietoja kävijätietoraportteihin ja muihin verkkosivustomme käyttöön liittyviin palveluihin.

  Aina kun käytät verkkosivustoamme, selaimesi välittämä tieto kerätään ja arvioidaan. Se kerätään kullekin sivulle asennetun pikselin ja / tai JavaScriptin sekä evästeiden avulla. Tietoja siitä, mitä evästeet ovat ja miten ne voidaan poistaa tai niiden käyttö estää on saatavissa täältä.

  Nämä tiedot kerätään:

  • Haetun tiedoston nimi, aikaleima 
  • Käytetty käyttöjärjestelmä 
  • Laitteen tunnus 
  • Käytetyn selaimen tiedot (tyyppi / versio) 
  • Näytön / selaimen resoluutio ja värisyvyys 
  • Selaimen kieli 
  • Viitattu URL (sivu jolla vierailtu aikaisemmin) 
  • IP-osoite 
  • Klikkaukset 
  • Java päällä / pois päältä 
  • Evästeet päällä / pois päältä 
  • Lisäosat (plug-ins) 
  • Jos saatavilla: ostoskorin tiedot (esim. tuotteiden hinta ja käytetty valuutta) 
  • Jos saatavilla: käyttäjätunnus ja asiakkaan uusi tila anonyymisti

  Webtrekk lyhentää IP-osoitteen heti saatuaan ja käyttää sitä puolestamme vain istunnon tunnistamiseen ja paikantamiseen. Käyttäjää ei tunnisteta. Sovellettava Webrekk-tietosuojakäytäntö löytyy osoitteesta https://www.webtrekk.com/privacy-notice.html.

  Näin estät verkkoanalyysievästeiden käytön:

  Jos et hyväksy vierailuasi koskevien tietojen säilyttämistä ja analysointia, voit kieltää tämän:

  Paina tästä estääksesi Webtrekk-verkkoanalyysin tältä verkkosivustolta

  Tämä asentaa ns. opt-out -evästeen selaimeesi. Sen jälkeen palvelu ei tee mitään verkkoanalytiikkaa tai eikä kerää tietoa käynnistä. Huomioithan, että jos poistat evästeet selaimestasi, myös opt-out -eväste poistetaan ja saatat joutua aktivoimaan sen uudelleen.  

  Arvostaisimme kuitenkin, mikäli käyttäjä suostuu analyysityökalujen käyttöön, sillä ne auttavat meitä säännöllisesti parantamaan verkkosivustoamme ja palvelujamme ja optimoimaan niitä käyttäjien tarpeisiin.

  Käsittelemme tiedot GDPR -tietosuoja-asetuksen 6(1) artiklan, kohdan f mukaisesti, ja tiedon avulla parannamme tilausprosessia sekä kehitämme nettisivujamme käyttäjäystävällisemmäksi.

  Lisäksi Ifolor seuraa käyttäjien vierailuja tilausohjelmissa Adjust-analyysipalvelulla. Palvelu auttaa Ifoloria parantamaan palveluja ja optimoimaan sitä käyttäjien tarpeisiin. Tiedot kerätään anonyymisti. Mikäli käyttäjä ei halua sallia seurannan käyttöä, useissa selainohjelmissa on mahdollista kytkeä seurannan käyttö pois päältä selaimen asetuksissa.

  Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

  Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

  Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman Tietosuojaselosteen.

  Mihin voin ottaa yhteyttä?

  Voit ottaa yhteyttä tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä:

  sähköpostilla: tietosuojavastaava@ifolor.fi tai
  Ifolor Oy
  Tietosuojavastaava
  Posliinitehtaankatu 1
  04260 Kerava