Tietosuojaseloste

Ifolor Oy, Vantaa (Suomi)

Tiivistelmä

Ifolorin tietosuojaseloste on laadittu, jotta voit varmistua siitä, että Ifolor käsittelee valokuviasi ja henkilötietojasi asianmukaisesti. Kukin asiakas on tietosuoja-asetuksessa määritetty rekisteröity.

Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Ifolorin palveluita.

Tämä asiakirja kuvaa, mitä henkilötietoja (eli tietoja, jotka liittyvät tiettyihin henkilöihin tai joiden avulla voi tunnistaa tietyn henkilön) Ifolor kerää, kun asiakas vierailee Ifolorin verkkosivuilla ja asiakkaan tilausten yhteydessä, sekä miten näitä henkilötietoja käsitellään ja käytetään. Tässä asiakirjassa selostetaan myös, miten Ifolor käyttää evästeitä (cookies).

Käytämme tietoja:

 • Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen
 • Asiakaspalvelun ja markkinoinnin parantamiseen
 • Verkkokaupan kehittämiseen

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Ifolor Oy (Y-tunnus 0871712-9)
Karhumäenkuja 2
01530 Vantaa

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää:

sähköpostitse tietosuojavastaava@ifolor.fi tai

Ifolor Oy
Tietosuojavastaava
Karhumäenkuja 2
01530 Vantaa

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

Ifolor kerää ja käsittelee ainoastaan sellaista tietoa, jota tarvitaan asiakkaan tilauksen ammattimaista käsittelyä ja asiakassuhteen ylläpitoa varten.

Käyttäjän itsensä antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot

 • Tunnistamistiedot, kuten nimi
 • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja vapaavalintaisena puhelinnumero, jota käytetään asiakassuhteen hoitoon ja joka voidaan luovuttaa myös Postille saapumisilmoitusta varten.
 • Maksutiedot, kuten laskutustiedot.
  • Luottokortin tietoja emme tallenna täydellisenä
 • Asiakkaan suostumuksella sijaintitiedot, joita käytetään toimitusajan arviointiin
 • Asiakkaan suostumuksella syntymäpäivätiedot, joita voidaan käyttää kohdennettuun markkinointiin.
 • Tilinumero (vain tilanteissa, joissa asiakkaalle palautetaan rahaa tilille)

Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot

 • Ostohistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
 • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
 • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot, kuten IP-osoite

Mihin henkilötietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään

 • Tilausten käsittelyyn ja toimitukseen
 • Asiakkuuden hoitoon ja ylläpitämiseen
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • Ifolorin toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Tilastollisiin tarkoituksiin
 • Kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 • Väärinkäytösten estämiseen
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Ifolor käsittelee tietoja luottamuksellisesti eikä luovuta niitä ulkopuolisille käsittelijöille. Ifolor varaa kuitenkin oikeuden siirtää tiedot kolmansien tahojen käsiteltäviksi Sveitsissä tai EU:n jäsenvaltioissa, mikäli se on tarpeen asiakkaan tilauksen käsittelemisen toteuttamiseksi. Tällaisessa tapauksessa asianmukainen tietosuojan taso varmistetaan noudattamalla yleistä tietosuoja-asetusta, ja solmimalla tätä vastaavia sopimuksia Ifolorin toimittajien kanssa.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

 Ifolorin asiakkaan henkilötietoja sisältävä tietokanta on jatkuvasti suojattu asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimilla sen häviämisen ja väärinkäytön estämiseksi. Sitä säilytetään turvallisessa ympäristössä, johon yleisöllä ei ole pääsyä. Konesalit ja verkkokaupan järjestelmien tekninen sekä prosessien tietoturva ovat erittäin korkealla tasolla. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Asiakkaan henkilötietoja siirrettäessä, esimerkiksi sisäänkirjautumisen ja maksuprosessin yhteydessä, ne on salattu käyttäen Secure Socket Layer (SSL) -teknologiaa. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaan tietokoneen ja Ifolorin palvelimen väliseen viestintään sovelletaan johtavaa salausmenetelmää, edellyttäen että asiakkaan verkkoselain tukee SSL (https)-teknologiaa.

Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon konsolidointi ja anonymisointi, jos se vain on mahdollista. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Asiakkaan henkilötietoihin on pääsy Ifolor Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita ja alihankkijoita, jolloin joissakin tapauksissa tietoja voidaan siirtää myös kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Sähköisen maksuprossessin käsittelee sertifioitu maksupalveluntarjoaja Datatrans AG Zurich. Maksutiedot välittyvät suoraan maksupalvelutarjoajalle ja tallennetaan siellä maksun käsittelyä ja mahdollisia hyvityksiä varten rajoitetun ajan. Ei koske laskulla maksamista.

Verkkomaksupalvelun tarjoaa Paytrail Oyj (y-tunnus 2552865-3), Innova 2, Lutakonaukio 7, FI-40100 Jyväskylä. Paytrailin rekisteriin tallennetaan maksutapahtuman luonnissa seuraavat tiedot:

 • Maksutapa 
 • Maksuajankohta 
 • IP-osoite 
 • Tilinumero

Paytrailin tietosuojaseloste: https://www.paytrail.com/tietosuojaseloste-paytrailin-maksupalvelu.

Sähköpostiosoitteesi ja muut uutiskirjeen tilauksen yhteydessä antamasi tiedot voidaan luovuttaa Selligentille, yritykselle, joka on uutiskirjeemme tekninen toimittaja.

Käytämme Selligentia lähettämään sinulle myös muita sähköpostiviestejä. Siksi Selligent voi vastaanottaa henkilötietojasi osana nykyistä tilaustenkäsittelyprosessiamme. Tietoja säilytetään siellä niin kauan kuin on muuten laillista säilyttää niitä tässä tietosuojailmoituksessa asetettuihin tarkoituksiin, ts. erityisesti kanssasi tehtyihin sopimussuhteisiin tai mainosviestintään. Voit peruuttaa uutiskirjeen milloin tahansa uutiskirjeessä olevasta linkistä tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Sovellettava Selligent-tietosuojakäytäntö löytyy osoitteesta https://www.selligent.com/privacy-policy-europe/.

Ymmärtääksemme asiakkaidemme tarpeita paremmin ja pystyäksemme vastaamaan niihin, käytämme osana tilausten käsittelyä Surveypal Oy:n, Kauppakatu 3 B 25, 33200 Tampere, Suomi ("Surveypal") verkkokyselytyökalua, joka kerää ja tallentaa tietoja automaattisesti. Surveypal käyttää keräämäänsä tietoa luodakseen meille anonymisoituja raportteja verkkokyselystä.

Verkkokyselyjemme käyttö ja tietojen antaminen on aina vapaaehtoista. Surveypalin nykyiset tietosuojasäännökset löytyvät osoitteesta https://surveypal.fi/rekisteriseloste/

Tietojen hallinnasta vastuussa oleva yritys:

Ifolor Oy (Y-tunnus 0871712-9)
Karhumäenkuja 2
01530 Vantaa

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietoja ja kuvatiedostoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Ifolorin järjestelmistä eikä enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei.
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme.
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen verkkokaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi.

Asiakastilausten kuvat ja niihin liittyvät tiedot poistetaan automaattisesti viimeistään 30 päivän kuluttua tilauksen toimittamisesta ellei poikkeavasta menettelystä ole erikseen sovittu osapuolten kesken.

Minkälaisia oikeuksia minulla on?

Sinun oikeutesi rekisteröitynä asiakkaana:

 • Oikeus saada pääsy tietoihin, artikla 15 GDPR. 
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen, artikla 16 GDPR 
 • Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi), artikla 17 GDPR 
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen, artikla 18 GDPR. Voit ilmoittaa kirjallisesti Ifolorille milloin tahansa, että haluat kieltää henkilötietojesi käsittelyn jatkamisen; tämä kuitenkin sillä rajoituksella, että Ifolorilla säilyy oikeus käsitellä tietoja sikäli kuin tarpeellista (esim. laskutustietoja kirjanpitolain nojalla). 
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, artikla 20 GDPR 
 • Vastustamisoikeus, artikla 21 GDPR (katso myös kohta ” Suostumuksen peruutus ja vastustamisoikeus” jäljempänä). 

GDPR:n artiklan 22 mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi. Edellä olevaa ei sovelleta, jos päätös:

 • on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten 
 • on hyväksytty rekisterinpitäjään sovellettavassa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa vahvistetaan myös asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi; tai 
 • perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen 

Voit tehdä oikeuksien käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Ifolor varaa oikeuden pyytää asiakasta tunnistautumaan asianmukaisesti ennen yllämainittujen pyyntöjen käsittelemistä.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle Art. 77 GDPR.

Tietojenkäsittelyn oikeusperusteet

Tietojenkäsittelyn oikeusperusteet muodostuvat GDPR:n artikla 6:n mukaisesti, jolloin tietojenkäsittely tapahtuu pääasiassa

 • suostumuksen perusteella, 6 artiklan 1 kohdan a alakohta GDPR 
 • sopimuksen täyttämiseksi, 6 artiklan 1 kohdan b alakohta GDPR 
 • lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi, 6 artiklan 1 kohdan c alakohta GDPR ja 
 • oikeutettujen etujen suojaamiseksi, 6 artiklan 1 kohdan f alakohta GDPR.

Suostumuksen peruutus ja vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa ilman että tämä vaikuttaisi käsittelyn laillisuuteen. Jos suostumus peruutetaan, lopetamme vastaavan tietojenkäsittelyn.

Oikeutesi peruuttamiseen oikeutettujen etujen tapauksessa

GDPR:n artikla 21:n mukaisesti sinulla on oikeus erityisestä tilanteestasi johtuen milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, jotka on kerätty GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Ifolor ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Suoramarkkinointi

GDPR:n artikla 21:n mukaisesti sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten. Rekisteröidylle myönnetään ehdoton oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoitukseen, mukaan lukien profilointia, niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin. Voit itse päättää sinulle kohdistetusta markkinoinnista ja ottaa tai olla ottamatta vastaan erilaisia markkinointiviestejä. Jos et halua meiltä markkinointia, ilmoita siitä asiakaspalveluumme. Uutiskirjeiden tilauksen voit helposti lopettaa klikkaamalla linkkiä uutiskirjeessä.

Kuinka saan tiedon itsestäni järjestelmään tallennetuista tiedoista?

Voit pyytää järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä sähköpostitse: tietosuojavastaava@ifolor.fi. Käsittelemme pyynnöt 30 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa tutkimus-,analyysi- ja personointitarkoituksissa. Voimme luovuttaa ostokäyttäytymis- ja selaustietoja kumppaneille, jotta voimme tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia. Tutkimus-, analyysi- ja personointitarkoituksiin käytettyä tietoa käsitellään ilman tunnisteita tai aliaksilla. Vain me voimme yhdistää käytetyn, aliaksella varustetun tiedon nimeesi.

Asiakas voi rajata tietojen luovuttamista markkinointitarkoituksiin olemalla yhteydessä asiakaspalveluun.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Käytetäänkö verkkokaupan sivuilla evästeitä ja mitä ne ovat?

Ifolor pyrkii suunnittelemaan verkkosivunsa niin käyttäjäystävälliseksi ja tehokkaaksi kuin mahdollista. Tämän saavuttamiseksi Ifolor käyttää evästeitä (cookies) ja Flash Local Shared Objects -objekteja (LSO-objekti). Voit itse valita voiko Ifolorin ohjelmat ladata evästeitä tietokoneellesi. Käyttäjä voi säätää verkkoselaimensa asetuksia niin, että evästeitä ei hyväksytä tai että evästeitä hyväksytään ainoastaan tietyiltä verkkosivuilta tai ainoastaan ilmoituksen jälkeen. Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että tiettyjen Ifolorin verkkosivujen toiminnallisuuksien käyttö saattaa estyä tai olla rajattua mikäli käyttäjä estää evästeet Ifolorin verkkosivuilta. Käyttömukavuuden varmistamiseksi suosittelemme, että verkkoselain asetetaan hyväksymään evästeet. Palvelimen asettamat evästeet säilyvät selaimessa 30 päivää.

Analytiikan ja markkinoinnin kohdentamiseen käyttämämme evästeet auttavat meitä ymmärtämään paremmin asiakkaiden käyttäytymistä ja kertovat meille mitkä tuotteet ja toiminnot asiakkaitamme kiinnostavat. Hyödynnämme Adformia, Bingiä, Facebookia, Googlea, LindedIniä ja Performissionia sivustomme käyttöön, trendeihin ja myyntiin liittyvässä analytiikassa ja suostumuksellasi myös markkinoinnin kohdentamiseen.

Google Tag Manager

Tämä verkkosivusto käyttää Google Tag Manageria. Tag Manager itse (joka toteuttaa tunnisteet) on verkkotunnus ilman evästeitä, joka ei kerää henkilökohtaisia tietoja. Työkalu varmistaa muiden tunnisteiden, jotka itse mahdollisesti keräävät tietoja, aktivoinnin. 

Google Tag Manager ei pääse näihin tietoihin. Jos deaktivointi suoritetaan verkkotunnuksen tai evästetasolla, tämä on voimassa kaikissa Google Tag Managerin kanssa käyttöön otetuissa seurantatageissa.

Oikeusperuste tietojen käsittelylle on GDPR:n 6. artiklan 1. kohdan alakohta a.

VWO

Parantaaksemme tarjontaamme/tarjouksia netissä, teemme säännöllisesti A / B- ja monimuuttujatestejä verkkosivustollamme. Testien aikana keräämme tietoja kävijöiden osumista ja vuorovaikutuksesta online-tarjontaamme. Tiedot tallennetaan anonyymisti ja arvioidaan tilastollisiin tarkoituksiin. Käsittelemme tietoja käyttämällä Visual Website Optimizer ("VWO") -tekniikkaa, jota ylläpitää Wingfy (14. kerros, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, Intia).

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle, jossa käytetään evästeitä analyysitarkoituksiin, on GDPR:n 6(1)(a) artikla, johon rekisteröity on antanut suostumuksensa.

Käsittelyä varten selaimesi kerää, arvioi ja välittää tietoja vierailusi aikana. Tiedot kerätään Java-komentosarjan ja evästeiden kautta. Seuraavat tiedot kerätään nimettömästi ja käsitellään tilastollisiin tarkoituksiin:

 • käytetty selain 
 • nähtyjen sivujen määrä 
 • käyntien määrä 
 • vierailun järjestys 
 • vierailun kesto 
 • vuorovaikutteiset toimet, kuten ostoskorin täyttäminen tai tyhjentäminen 
 • yksittäisten verkkosivustojen käytön tallentaminen (paitsi esimerkiksi maksuprosessissa ja rekisteröinnissä) 
 • suoritetut maksutapahtumat 
 • jne.

VWO käyttää IP-osoitettasi maantieteellisen sijainnin määrittämiseen (sijaintisi alueelliset tiedot). IP-osoitteesi poistetaan välittömästi maantieteellisen sijainnin määrityksen jälkeen.

Alla on lueteltu VWO:n asettamat evästeet käyttöaikoineen:

 • istuntoeväste (istunnon tunnistamiseen ja kestoon: yksi istunto eli kunnes selain on suljettu) 
 • pitkäaikainen eväste (palaavien vierailijoiden tunnistamiseksi salanimellä: 10 vuotta) 
 • opt-out -eväste (seurannan vastustamista varten: 10000 päivää)

Jos et suostu käytön mittaamisen tallennukseen ja arviointiin vierailusi aikana, voit vastustaa sitä napsauttamalla seuraavaa linkkiä: https://vwo.com/opt-out/ Linkin avulla voit tallentaa ns. opt-out-evästeen selaimeesi. Sitä käytetään estämään palvelua asettamasta evästeitä käytön analysoimiseksi ja keräämästä istuntotietoja. Huomaa: Jos poistat evästeesi, myös opt-out-eväste poistetaan ja sinun on ehkä aktivoitava se uudelleen.

Sovellettava VWO:n tietosuojakäytäntö löytyy osoitteesta https://vwo.com/privacy-policy/.

LinkedIn Insight Tag

LinkedIn Insight Tag on kevyt JavaScript-tunniste, joka on lisätty verkkosivustollemme LinkedIn-kampanjaraportoinnin mahdollistamiseksi ja kampanjoidemme optimoimiseksi.

LinkedIn Insight -tunniste luo vierailijan LinkedIn-selaimeen yksilöllisen evästeen, joka mahdollistaa seuraavien tietojen keräämisen:

 • IP-osoite 
 • aikaleima 
 • sivutapahtumat (esim. sivun näyttökerrat).

LinkedIn ei jaa käyttäjien henkilötietoja Ifolorille. Se tarjoaa ainoastaan raportteja verkkosivustomme vierailuista ja mainosten tehokkuudesta. Näissä raporteissa käyttäjiä ei yksilöidä missään vaiheessa. LinkedIn-käyttäjät voivat hallita tietojensa käyttöä mainostarkoituksiin tilinsä asetusten avulla. Rekisterinpitäjä on LinkedIn Ireland Unlimited Company Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlanti.

Tämän prosessin oikeusperuste on rekisteröidyn suostumus yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan sekä 7 artiklan mukaan. Voit vastustaa käsittelyä napsauttamalla seuraavaa linkkiä https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

LinkedIn yksityisyyden suoja: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Pinterest-Tag

Verkkosivuillamme käytetään Pinterest Inc. -yhtiön "Pinterest-tunnistetta", 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA. Sen avulla voimme varmistaa, että Pinterest-mainoksia näytetään vain niille Pinterest-käyttäjille, jotka ovat jo osoittaneet kiinnostusta tarjouksiamme kohtaan, ja että ne vastaavat myös käyttäjän potentiaalista kiinnostusta. Tiedot auttavat meitä mittaamaan kyseisen kampanjan tulosta. Sitä käytetään tilastointiin ja markkinatutkimuksiin auttamaan kampanjoiden optimointia. Jos kirjaudut Pinterest-tilillesi käydessäsi verkkosivustollamme tai jos vierailet verkkosivustollamme ollessasi vielä kirjautuneena sisään, Pinterest voi tallentaa ja käsitellä tietojasi. Pinterest pystyy yhdistämään tiedot Pinterest-tiliisi ja käyttämään niitä mainostarkoituksiin.

Tätä varten selaimesi kerää, arvioi ja välittää tietoja aina, kun vierailet sivustollamme. Tiedot kerätään Java-komentosarjan ja evästeiden kautta. Seuraavat tiedot kerätään nimettömästi ja käsitellään tilastollisiin tarkoituksiin:

 • Käytetty selain 
 • Käyttöjärjestelmä 
 • Vierailun aika 
 • Kampanjan tyyppi ja sisältö 
 • Reagointi vastaavaan kampanjaan (esim. tapahtuma tai uutiskirjeen rekisteröinti) 
 • jne.

Jos sinut ohjataan Pinterestin koodilla online-tarjouksiimme, tallennamme tietokoneellesi evästeen, joka on JavaScript-koodin kautta vuorovaikutuksessa Pinterestin toteuttaman "Tagin" kanssa. Evästeet raukeavat 180 päivän kuluttua, eikä niitä käytetä henkilökohtaiseen tunnistamiseen.

Voit vastustaa tietojenkäsittelyä milloin tahansa osoitteessa https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data, joko poistamalla asetukset käytöstä Pinterest-tilisi henkilökohtaistaminen-kohdassa tai valitsemalla selaimestasi "älä seuraa".

Pääset Pinterestin nykyiseen tietosuojakäytäntöön osoitteessa https://policy.pinterest.com/fi/privacy-policy.

Oikeusperuste tietojen käsittelylle on GDPR:n 6. artiklan 1. kohdan alakohta a.

TikTok

Verkkosivuillamme käytetään TikTok Technology Limited -yhtiön ”TikTok-tunnistetta”, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ireland (”TikTok”). TikTok-tunnisteen avulla TikTok voi määrittää sivustomme kävijät kohderyhmäksi mainonnalle. TikTok-tunnistetta käytetään myös näyttämään mainontaa käyttäjille, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta tarjoomaame kohtaan, tai joilla on ominaisuuksia, jotka olemme määritelleet TikTokille. Voimme myös analysoida TikTok-tunnisteen avulla mainontamme tehokkuutta. TikTokin tiedonkäsittely tapahtuu TikTokin tietosuojakäytäntöjen puitteissa.

Kun vierailet sivustollamme, selaimesi kerää tietoa, jota käytetään ylläoleviin tarkoituksiin. Tiedot kerätään JavaScript-koodin ja evästeiden kautta. Seuraavaa tietoa kerätään anonyymisti ja käsitellään tilastollisia tarkoituksia varten:

 • Käytetty selain
 • Käyttöjärjestelmä
 • Vierailun aika
 • Kampanjan tyyppi ja sisältö
 • Reagointi vastaavaan kampanjaan (esim. tapahtuma tai uutiskirjeen rekisteröinti)

Evästeet tunnistavat sivuillemme palaavat kävijät pseudonymisoidussa muodossa. Evästeet poistetaan automaattisesti 13 kuukauden jälkeen eikä niitä käytetä henkilöllisyyden tunnistamiseen. Mikäli et hyväksy vierailusi tietojen säilytystä ja hyödyntämistä, voit kieltäytyä siitä klikkaamalla sivun vasemmassa alakulmassa näkyvää pyöreää sormenjälkikuvaketta.

Tällä tavoin voit asettaa selaimeesi niin kutsutun kieltäytymisevästeen, mikä tarkoittaa, ettei selaimeesi aseteta muita evästeitä sivuston käytön mittaamiseksi eikä käynnistäsi kerätä tietoja. Huomioi, että tyhjentäessäsi evästeet myös kieltäytymiseväste häviää, jolloin se täytyy aktivoida uudelleen.

TikTok käsittelee tietojasi Sveitsin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella ja on sitoutunut vakiosopimuslausekkeisiin taatakseen riittävän tason tietojen suojaamiseksi. TikTokin voimassa oleva tietosuojakäytäntö löytyy yhtiön sivulta https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy.

Oikeusperuste tietojen käsittelylle on GDPR:n 6. artiklan 1. kohdan alakohta a.

Xandr

Käytämme tätä evästettä kohdistaaksemme sinulle sopivaa mainontaa verkossa. Verkkotunnuksen omistaa Xandr Inc., joka tarjoaa erilaisia verkkomainontapalveluita. Evästeen avulla palveluntarjoaja voi yhdistää tietoja kumppaneistaan evästeeseen. Evästeen keräämät tiedot: IP-osoite, selain- ja laitetiedot, Internet-palveluntarjoaja, analyyttinen tieto vierailijan liikkumisesta sivustolla ja väestötiedot.

Oikeusperuste tietojen käsittelylle on GDPR:n 6. artiklan 1. kohdan alakohta a.

Voit peruuttaa suostumuksesi tämän sivun evästehallinnasta (klikkaa vasemman alakulman sormenjälkikuvaketta) tai palveluntarjoajan verkkosivustolta. Lisätietoja: https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy

Lisätietoja evästeistä ja asetusvaihtoehdoista löydät klikkaamalla sivun vasemmassa alakulmassa näkyvää pyöreää sormenjälkikuvaketta. 

Käytetäänkö verkkokaupan sivuilla ja tilausohjelmissa analyysipalveluita?

Ifolor pyrkii suunnittelemaan tarjoamansa verkkosivukokemuksen niin käyttäjäystävälliseksi ja tehokkaaksi kuin mahdollista. Tämän saavuttamiseksi Ifolor käyttää verkkoanalyysipalveluita sen selvittämiseksi, kuinka monta käyttäjää vierailee Ifolorin verkkosivustoilla, kuinka usein ja millä tavoin. Ifolor ei käytä tätä ohjelmistoa henkilötietojen tai yksilöllisten IP-osoitteiden keräämiseksi. Tietoja käytetään ainoastaan anonyymisti ja yhteenvetomuodossa tilastointitarkoituksia varten sekä verkkosivujen kehittämiseksi.

Webtrekk

Ifolor käyttää verkkosivuston analyysiä ja kehittämistä varten Webtrekk-verkkoanalyysipalvelua (Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Germany). Palvelu kerää ja tallentaa verkkosivuston kävijätietoja sekä luo anonyymejä kävijäprofiilieja. Webtrekk käyttää tietoja kävijätietoraportteihin ja muihin verkkosivustomme käyttöön liittyviin palveluihin.

Aina kun käytät verkkosivustoamme, selaimesi välittämä tieto kerätään ja arvioidaan. Se kerätään kullekin sivulle asennetun pikselin ja / tai JavaScriptin sekä evästeiden avulla. Tietoja siitä, mitä evästeet ovat ja miten ne voidaan poistaa tai niiden käyttö estää on saatavissa klikkaamalla sivun vasemmasta alakulmasta löytyvää pyöreää sormenjälkikuvaketta.

Nämä tiedot kerätään:

 • Haetun tiedoston nimi, aikaleima 
 • Käytetty käyttöjärjestelmä 
 • Laitteen tunnus 
 • Käytetyn selaimen tiedot (tyyppi / versio) 
 • Näytön / selaimen resoluutio ja värisyvyys 
 • Selaimen kieli 
 • Viitattu URL (sivu jolla vierailtu aikaisemmin) 
 • IP-osoite 
 • Klikkaukset 
 • Java päällä / pois päältä 
 • Evästeet päällä / pois päältä 
 • Lisäosat (plug-ins) 
 • Jos saatavilla: ostoskorin tiedot (esim. tuotteiden hinta ja käytetty valuutta) 
 • Jos saatavilla: käyttäjätunnus ja asiakkaan uusi tila anonyymisti

Webtrekk lyhentää IP-osoitteen heti saatuaan ja käyttää sitä puolestamme vain istunnon tunnistamiseen ja paikantamiseen. Käyttäjää ei tunnisteta. Sovellettava Webrekk-tietosuojakäytäntö löytyy osoitteesta https://www.webtrekk.com/privacy-notice.html.

Näin estät verkkoanalyysievästeiden käytön:

Jos et hyväksy vierailuasi koskevien tietojen säilyttämistä ja analysointia, voit kieltää tämän:

Paina tästä estääksesi Webtrekk-verkkoanalyysin tältä verkkosivustolta

Tämä asentaa ns. opt-out -evästeen selaimeesi. Sen jälkeen palvelu ei tee mitään verkkoanalytiikkaa tai eikä kerää tietoa käynnistä. Huomioithan, että jos poistat evästeet selaimestasi, myös opt-out -eväste poistetaan ja saatat joutua aktivoimaan sen uudelleen.  

Arvostaisimme kuitenkin, mikäli käyttäjä suostuu analyysityökalujen käyttöön, sillä ne auttavat meitä säännöllisesti parantamaan verkkosivustoamme ja palvelujamme ja optimoimaan niitä käyttäjien tarpeisiin.

Käsittelemme tiedot GDPR -tietosuoja-asetuksen 6(1) artiklan, kohdan f mukaisesti, ja tiedon avulla parannamme tilausprosessia sekä kehitämme nettisivujamme käyttäjäystävällisemmäksi.

Lisäksi Ifolor seuraa käyttäjien vierailuja tilausohjelmissa Adjust-analyysipalvelulla. Palvelu auttaa Ifoloria parantamaan palveluja ja optimoimaan sitä käyttäjien tarpeisiin. Tiedot kerätään anonyymisti. Mikäli käyttäjä ei halua sallia seurannan käyttöä, useissa selainohjelmissa on mahdollista kytkeä seurannan käyttö pois päältä selaimen asetuksissa.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman Tietosuojaselosteen.

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä:

sähköpostilla: tietosuojavastaava@ifolor.fi tai
Ifolor Oy
Tietosuojavastaava
Karhumäenkuja 2
01530 Vantaa