Asiakasrekisteriseloste

Ifolor Oy:n tietosuojamääräykset

Päivitetty 8.8.2023

1. YLEISTÄ
Ifolor Oy (jäljempänä "Ifolor") ylläpitää henkilötietolain (523/1999) ja yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukaista asiakasrekisteriä.

2. REKISTERIN PITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT

Rekisterin pitäjä on:
Ifolor Oy
Karhumäenkuja 2
01530 Vantaa
Puh: (09) 348 40 200
E-Mail: asiakaspalvelu@ifolor.fi

3. ASIAKASREKISTERIN TARKOITUS
Ifolor tarjoaa valokuvien ja muiden valokuvatuotteiden kehityspalvelua internetin välityksellä. Verkkokauppatoiminnan edellytyksenä on asiakkaiden yhteystietojen tallentaminen, joka edellyttää asiakasrekisterin ylläpitoa. Ifolorin asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja hoitoon.

4. REKISTERÖIDYT HENKILÖT
Ifolorin asiakkaiden tiedot on tallennettu Ifolorin asiakasrekisteriin.

5. REKISTERIIN TALLENNETTAVA TIETO JA TIETOJEN HANKKIMISTAPA
Ifolorin asiakasrekisteriin tallennetaan ainoastaan sellaisia asiakkaita koskevia tietoja, jotka asianomainen on itse antanut Ifolorille tilauksen yhteydessä tai myöhemmin.

6. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Ifolorin asiakasrekisteri on tarkoitettu ainoastaan Ifolorin sisäiseen käyttöön eikä tietoja myydä tai luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta myöskään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Poikkeuksia tehdään ainoastaan lain tai asetuksen nojalla tai viranomaisten vaatimusten seurauksena.

Ifolorilla ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvalla yhtiöillä on oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja sekä luovuttaa nimi- ja osoitetietoja henkilötietolain ja yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Joissakin tapauksissa tietoja voidaan luovuttaa perusteltuihin käyttötarkoituksiin, kuten esimerkiksi suoramarkkinointiin tai alihankintaan.

Asiakas voi kieltää tietojensa käsittelyn ja luovutuksen markkinointitarkoituksiin sekä tarkastaa itseään koskevat tiedot. Pyynnöt voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen tietosuojavastaava@ifolor.fi tai kirjeitse osoitteeseen:

Ifolor Oy
Tietosuojavastaava
Karhumäenkuja 2
01530 Vantaa

7. EVÄSTEET
Ifolorin sivustot käyttävät ns. cookie-toimintoa eli evästeitä sivuston käyttäjien seurantaa varten. Eväste on pieni käyttäjän tietokoneelle tallennettava tekstitiedosto, jonka avulla on mahdollista seurata sivuston käyttöä, tunnistaa usein sivuilla vierailevat kävijät sekä kerätä tietoa, jonka avulla sivuston käytettävyyttä voidaan parantaa. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Mikäli käyttäjä ei halua sallia evästeiden käyttöä, useissa selainohjelmissa on mahdollista kytkeä evästeiden käyttö pois päältä täältä.

8. TIETOJEN SUOJAUSTAPA
Ifolorin asiakasrekisteriä käsitellään ehdottoman luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Ifolorin asiakasrekisterin tiedot on suojattu rajoittamalla niihin pääsy vain tietokantaa ylläpitäville henkilöille.

Ifolor Oy
Karhumäenkuja 2
01530 Vantaa
Suomi

Puhelin: (09) 348 40 200
Sähköposti: asiakaspalvelu@ifolor.fi