Arvonta- ja kilpailurekisterin tietosuojaseloste

Yleistä

Ifolor järjestää asiakkailleen tai muille sidosryhmilleen arvontoja tai kilpailuja, joissa arvontaan tai kilpailuun osallistuva henkilö ilmoittaa nimensä, yhteystietonsa ja muut mahdollisesti arvontaa tai kilpailua varten annettavat tiedot Ifolorille.

Ifolor on sitoutunut noudattamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR), jota sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tällä tietosuojaselosteella informoimme luonnollisia henkilöitä heidän henkilötietojensa käsittelystä. Henkilöiden on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot osallistuakseen Ifolorin järjestämiin kilpailuihin ja arvontoihin.

1. Rekisterinpitäjä

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Ifolor Oy (Y-tunnus 0871712-9)
Posliinitehtaankatu 1
04260 Kerava

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää:

sähköpostitse tietosuojavastaava@ifolor.fi tai

Ifolor Oy
Tietosuojavastaava
Posliinitehtaankatu 1
04260 Kerava.

2. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen).

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

Arvontojen ja kilpailujen yhteydessä keräämme tietoja, jotta voimme suorittaa arvonnan, olla yhteydessä arvonnan voittajaan ja palkita arvontaan tai kilpailuun osallistuneita henkilöitä.

3. Rekisterin tietosisältö

Tarvitsemme arvonnan tai kilpailun järjestämiseen nimi- ja yhteystietosi.

4. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ifolor siirtää henkilötietoja henkilötietojen käsittelijöille sellaisten palveluiden tai tehtävien toteuttamiseksi, jotka Ifolor näille osoittanut, kuten tietojärjestelmien ylläpitotehtävät tai muut tietojenkäsittelytehtävät. Siirtäessämme henkilötietoja, olemme muun muassa sopimuksellisin järjestelyin varmistuneet siitä, että puolestamme toimiva henkilötietojen käsittelijä käsittelee henkilötietoja vain antamiemme kirjallisten ohjeiden mukaisesti käsittelijän tehtävien hoitamiseksi ja vain niihin käsittelyn tarkoituksiin, jotka tässä selosteessa on määritelty, ja että pääsy henkilötietoihin on rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, joilla on tehtäviinsä liittyvä tarve saada pääsy henkilötietoihin.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

5. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

Arvontaan osallistuneiden henkilöiden tietoja säilytetään 30 päivää arvonnan päättymisen jälkeen. Palkittujen voittajien tietoja säilytämme arvontaverolainsäädännön mukaisesti kuluvan vuoden ja sitä seuraavien viiden vuoden ajan. Kirjanpitomme tositeaineistoon sisältyviä tietoja säilytämme kuluvan vuoden ja sitä seuraavien kuuden vuoden ajan.

Ymmärtääksemme asiakkaidemme tarpeita paremmin ja pystyäksemme vastaamaan niihin, käytämme osana tilausten käsittelyä Surveypal Oy:n, Kauppakatu 3 B 25, 33200 Tampere, Suomi ("Surveypal") verkkokyselytyökalua, joka kerää ja tallentaa tietoja automaattisesti. Surveypal-lomakkeen kautta kerättävien tietojen tietosuojasta huolehditaan rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijänä toimivan Surveypal Oy:n käsittelysopimuksen mukaan.

Surveypal käyttää keräämäänsä tietoa luodakseen meille anonymisoituja raportteja verkkokyselystä. Verkkokyselyjemme käyttö ja tietojen antaminen on aina vapaaehtoista. Surveypalin nykyiset tietosuojasäännökset löytyvät osoitteesta https://surveypal.fi/rekisteriseloste/

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen tietosuojavastaava@ifolor.fi.