Loppukäyttäjän ohjelmistolisenssisopimus

1. Tarkoitus

Tätä Loppukäyttäjän ohjelmistolisonssisopimusta (jäljempänä "Sopimus") sovelletaan Ifolor Oy:n (jäljempänä "Ifolor") toimittaman kuvapalveluohjelmiston asentamiseen ja käyttöön. Kaikkiin tarjouksiin ja muihin liiketoimiin sovelletaan Ifolorin käyttö- ja toimitusehtojen kuuloinkin voimassaolevaa versiota.

Ohjelmiston yksinomainen omistaja Ifolor antaa sinulle oikeuden käyttää Ohjelmistoa ainoastaan online-tilausten tekemiseen Ifolorille ("Käyttöoikeus"). Käyttöoikeus ei ole yksinomainen ja koskee vain Ohjelmiston yksityistä, ei-kaupallista käyttöä.

Painamalla "Hyväksyn ehdot" -painiketta ja/tai asentamalla ja käyttämällä Ohjelmistoa osoitat hyväksyväsi tämän Sopimuksen ja Ifolorin käyttö- ja toimitusehdot. Jos et hyväksy tätä Sopimusta, Käyttöoikeus ei ole voimassa eikä sinulla ole enää oikeutta käyttää Ohjelmistoa.

 

2. Käyttöoikeus ja käyttöehdot

• Ohjelmisto ja siihen liittyvät patentit, tekijänoikeus, tavaramerkit, tietotaito ja jatkokehitys ovat sovellettavan lain suojaamaa Ifolorin yksinomaista omaisuutta. Ohjelmiston käyttö muuten kuin tämän Sopimuksen sallimalla tavalla on ehdottomasti kielletty. Sinulla ei ole oikeutta muokata, refaktoroida, parannella, käänteismallintaa, hajottaa, jaella, myydä, lainata tai vuokrata Ohjelmistoa, tai hyödyntää sitä millään tavoin kaupallisesti.

• Ifolor myöntää sinulle peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen Käyttöoikeuden Ohjelmistoon tämän Sopimuksen mukaisesti. Myönnetty Käyttöoikeus koskee ainoastaan tilausten jättämistä Ifolorille sekä tilaukseen kuuluvien digitaalisten kuvatiedostojen siirtämistä henkilökohtaiselta tietokoneeltasi ja niiden muokkaamista.

• Ohjelmisto toimitetaan sellaisena kuin se on, käyttöä helpottavana palveluna ja ilman käyttövelvollisuutta. Ifolor ei anna takuita siitä, että Ohjelmisto vastaa vaatimuksiasi tai odotuksiasi, tai että Ohjelmisto toimii keskeytyksettä tai virheettömästi.

• Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Ifolor ei missään tilanteessa vastaa mistään vahingoista (mukaan luettuna saamatta jäänyt tuotto ja säästöt sekä kaikenlaiset välilliset vahingot kuten tietojen menetys tai tuhoutuminen, suunnitelmien muuttuminen tai kolmansien osapuolten vaatimukset), jotka johtuvat Ohjelmiston asentamisesta tai käyttämisestä tai siitä, että et voi käyttää Ohjelmistoa, riippumatta siitä oliko vahinkoa aiheuttanut Ohjelmiston asentaminen tai käyttö asianmukaista vai ei.

• Olet yksinomaisessa vastuussa Ohjelmistoa käyttämällä siirtämistäsi digitaalisista kuvatiedostoista. Takaat, että Ifolor Oy, sen työntekijät tai toimeksisaajat eivät joudu vastuuseen lainvastaisesta aineistosta, ja sitoudut korvaamaan näille tahoille kaikki tämän takuun rikkomisesta aiheutuvat vahingot.

• Ifolor pidättää oikeuden milloin tahansa muuttaa tätä Sopimusta ja tehdä siihen lisäyksiä. Ifolor sitoutuu ilmoittamaan sinulle kaikista muutoksista. Ohjelmiston käyttöä jatkamalla hyväksyt, että kaikki sellaiset muutokset ja lisäykset ovat sinua sitovia. Muussa tapauksessa Käyttöoikeus raukeaa eikä sinulla ole enää oikeutta käyttää Ohjelmistoa.

• Tähän Sopimukseen ja kaikkiin siitä johtuviin vaatimuksiin sovelletaan Suomen lakia.

Keravalla, syyskuussa 2014