Webbanalys

Ifolor Oy, Kervo (Finland)

Analysverktyg

Ifolor strävar efter att planera sin webbplatsupplevelse så att den ska vara så användarvänlig och effektiv som möjligt. Ifolor använder webbanalystjänsten Webtrends för att analysera och utveckla sin webbplats. Tjänsten ger Ifolor anonyma statistikdata om hur Ifolors webbplats används. För att göra detta möjligt används kakor som skapar informationen och överför den till Ifolor. Information om vad kakor är och hur de kan tas bort eller förhindras finns här: Cookie Policy.

Användaren identifieras alltså inte och användaren hålls anonym. Programmet ger en besökar-ID som inte är kopplad till användarens IP-adress. Information om hur användaren använder webbplatsen utlämnas inte till utomstående. Vi ber dig emellertid observera att uppgifterna behandlas på Webtrends servrar i USA. Webtrends följer programmet Privacy Shield för gränsöverskridande dataöverföring, vilket erbjuder ett tillräckligt dataskydd. 

Förbudsmeddelande:

Webtrends analystjänst följer för närvarande upp användares besök på Ifolors webbplats. Om du vill förbjuda detta, ber vi dig klicka här för att spara en opt-out cookie i webbläsaren: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp

Vi uppskattar det emellertid om du tillåter användningen av analysverktyg, eftersom de hjälper oss att regelbundet förbättra vår webbplats och våra tjänster och optimera dem för användarnas behov.